Asbestveilig vlaanderen: is 2040 wel haalbaar?

december 2020

Momenteel bevindt er zich nog asbest in meer dan 2,8 miljoen woningen, maar ook in niet-residentiële gebouwen is er nog asbest te vinden. In 2018 stelde de Vlaamse regering een actieplan op om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Het gaat hier niet om een asbestvrij Vlaanderen, aangezien dit niet haalbaar zou zijn. Een veilige omgang met de gevaarlijke stof, en het verwijderen van asbest in slechte staat zou mogelijk moeten zijn.

Volgens het actieplan Asbestafbouw zouden er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat aanwezig mogen zijn. Alle risicovolle asbest zou tegen 2040 veilig weggenomen en opgeborgen moeten zijn.

Gevaar asbest

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. Deze eerste zijn in mindere mate een risico aangezien het hier gaat om vast asbest. Hieruit komen weinig tot geen vezels vrij als ze in goede staat zijn, mits je er zorgvuldig mee omspringt. Als particulier mag je dit type dan ook naar het recyclagepark brengen. Denk maar aan asbestcement, bloembakken en afvoerbuizen. Ook asbestleien op een dak zullen hier meestal onder vallen, tenzij de leien erg beschadigd zijn. Gevaarlijker is los of niet-hechtgebonden asbest. Deze materialen bevatten vezels die gemakkelijk vrijkomen. Het is dan ook verboden om dit soort asbest zelf te verwijderen. We hebben het hier bijvoorbeeld over asbest in isolatiematerialen en asbestpapier.

Laten verwijderen

Denk je asbest te hebben in je dak, afvoerbuizen of ergens anders in je woning te hebben gevonden? We vertelden hierboven al dat je sommige toepassingen zelf kan verwijderen, al wordt het steeds aangeraden om een professionele verwijderaar in te schakelen. Je zal namelijk niet meteen problemen ondervinden bij het inademen van de stof, maar ziektes manifesteren zich pas na jaren (soms pas 40 jaar later zelf). Kwotea brengt je graag in contact met enkele erkende firma’s. Ga je toch liever zelf aan de slag? Zorg dan dat je voldoet aan de wettelijke voorzorgsmaatregelen, zoals het gebruiken van een stofmasker en voorzichtig omspringen met de materialen.